Základný cenník stomatologických výkonov  a výkonov dentalnej hygieny.

 

Výkon Cena výkonu
Výplň – 1 plôška 40
Výplň – 2 plôšky 50
Výplň – 3 plôšky 65
Alginátový odtlačok 20
Ambulantné dobrúsenie protézy 0
Aplikácia NBF gel 8
Aplikácia zubného šperku 40
Augmentačný materiál od 150
Bielenie 250
Bitevingová rtg snímka 15
Chirurgická extrakcia zuba 80
Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 sextant 250
Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 zub 60
chirurgická revízia rany 50
Chirurgický výkon III.-príplatok k certifikovaným chir.výkonom 110
Chirurgický výkon II.-príplatok k certifikovaným chir.výkonom 80
Chirurgický výkon I.-príplatok k certifikovaným chir.výkonom 50
Cielené stomatologické vyšetrenie 30
Composite fiber splint 100
CT 50
Čap zo sklenených vlákien 80
Člen mostíka fazetovaný 160
Člen mostíka kovokeramický 170
Dekapsulácia zuba+drenáž 40
Dentálna hygiena detí 15
Dentálna hygiena detí , AF 35
Dentálna hygiena detí 1.st. 15
Dentálna hygiena detí 2.st. 25
Dentálna hygiena vstupná prehliadka- bez ošetrenia (komplexné vyšetrenie- stanovenie diagnózy a plánu liečby) 15
Dentálna hygiena zak. oše 30
Dentálna hygiena 1.st. 15
Dentálna hygiena 1.stupeň (ošetrenie ľahkého stavu), AF 40
Dentálna hygiena 2.st. 25
Dentálna hygiena 2.stupeň ( ošetrenie stredne ťažkého stavu), AF 50
Dentálna hygiena 3.st. 35
Dentálna hygiena 3.stupeň ( ošetrenie ťažkého stavu), AF 60
Dlaha drôtená 20
Dlaha fixná liata 150
Dlaha na bielenie – 1 zuboradie 50
Dlhší administratívny úkon 20
Dočasná vložka 10
DSD Smile design analyza 200
Egalizácia 80
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 60
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - priama platba 84,8
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - priama platba 139
Estetická keramická fazeta 330
Excízia mäkkých tkanív 50
Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 20
Extrakcia jednokoreňového zuba 40
Extrakcia radixu 30
Extrakcia viackoreňového zuba 50
Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady 15
Fixácia cementovanie 1 člen 10
Fixácia dlahy (každý zub ) 5
Flexi totálna náhrada 280
Fotokompozit – 1 plôška 40
Fotokompozit – 2 plôška 50
Fotokompozit – 3 plôšky 65
Fotokompozitná fazeta 90
Frenulektómia 50
Gingivektómia 50
Hĺbková kyretáž (1 zub) 30
Horná totálna náhrada s 50% zľavou 100
Implantačná šablóna 100
Implantát 500
Injekčná anestézia 10
Inlay, Onlay (Composite) 200
Intraorálna incízia 50
Keramická inlay, onlay (celokeramické) 330
Konzultácia 20
Koronálný posun laloka 150
Korunka celokeramická (Zircon) 330
korunka celoplášťová 100
Korunka fazetovaná (keramická) 160
Korunka kovokeramická 170
Korunka na IMPLANTÁT 450
Kostná augmentácia 350
Kostná augmentácia - malá 200
Kovokeramická inlay, onlay 330
Krátky administratívny úkon 10
Liaty kovový čap 50
Liaty výstužný strmeň 10
Liečebná vložka 30
Malý chirurg. Výkon- príplatok k certifikovaným chir.výkonom 30
Manuálna repozícia luxácia TMK 10
Medzerník 130
Meranie hustoty skloviny 5
Nadstavba na implantát 400
Nadštandardná koreňová výplň thermafill, guttacore (1 ks) 20
Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 80
Nasadenie koferdamovej blany 10
neplánovaná chirurgická extrakcia 100
odber materiálu na laboratórne vyš. 30
Odstránenie zub. kameňa ultrazvukom 25
Odtlačok na 1 implantát 50
OPG snímka 10
Oprava náhrady 23
Oseocentrálna, transkortikálna anestéza 15
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 30
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 3
Ošetrenie krčka zuba 10
Ošetrenie parovačku 10
Parciálna náhrada 200
Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub 20
Pečatenie 1 zub 15
Perioflow 30
Pieskovanie 25
Podložka 10
Poradenstvo 10
Prehĺbenia vestibula 80
Preparácia na protetiku 1 zub 30
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0
Preventívna prehliadka 0
PRF, CGF, AFG 1ks 50
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 30
Provizórne ošetrenie jedného koreňového kanálika 15
Rebazácia 50
Rebazácia protéz elastickým silikónom (zostáva permanentne mäkký) 90
Reendodoncia (1 kanalik) 70
Rekonštrukcia korunky 90
Repozícia luxovaného zuba 100
Resekcia koreňového hrotu 90
RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) 10
Selektívne pieskovanie 15
Silikónový odtlačok 50
Sinus lift (plus cena materiálu) 400
Skeletová náhrada H alebo D 300
Slizničná anestézia (spray, gél) 5
Spona trojfunkčná kombinovaná 10
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 30
Sutura 10
Sutúra extrakčnej rany- nadštandard 15
tooth transformer 400
Totálna náhrada – H alebo D 200
Trepanácia alveoly 50
Tvárový oblúk 30
Úprava gingivy vysokofrekvenčným prúdom 50
ústna voda 6,5
Viackoreňová výplň koreňových kanálikov PP 49,2
Vitalita zubov (tri zuby ) 15
Voskový záhryz 10
Vstupná komplexná prehliadka 50
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 13
Vyartikulovanie chrupu 50
Výplň 1 plôška PP 8
Výplň koreňových kanálikov ( viackoreňový zub) - priama platba 139,5
Výplň koreňových kanálikov (viackoreňový zub) 90
Výplň 1plôška, priama platba 48
Výplň 2 plôšky PP 18
Výplň 2plôšky, priama platba 68
Výplň 3 plôšky PP 22
Výplň 3plôšková, priama platba 87
Vyžiadané akútne ošetrenie 30
Wax up 1 zub 25
(za každý pilier)  
Zastavenie poextrakčného krvácania 50
Zásuvný spoj 135
Zavedenie Miniimplantátov 4 ks a úprava protézy 2000
Zavedenie vhojovacieho valčeka, gingivaformer 50
Zhotovenie študijného modelu 25
1 inštrument, nástroj 10

Zubná ambulancia POPRAD:

Tatranské námestie č.5

058 01 Poprad
+421 52 7 723 132
dentalkatial@gmail.com

AMBULANTNÉ HODINY PORPAD

Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 17:00
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 14:00

 

Zubná ambulancia SVIT:

Mierová č.1
Administratívna Budova Tatrasvitu
059 21 Svit
+421 52 7 723 132

AMBULANTNÉ HODINY SVIT

Pondelok ---
Utorok 07:30 - 12:00
Streda ---
Štvrtok 07:30 - 12:00
Piatok ---

Ostatné odkazy:

ZUBNÁ AMBULANCIA MUDr. Miroslav Katial