22-24.9.2016 sa v Krakowe organizovalo stretnutie členov ESCD s odborným programom záchovnej a kozmetickej stomatológie

20.9.2018 MUDr. Miroslav Katial  prednášal o rozsiahlych rekonštrukciách tvrdých zubných tkanív s použitím fotokompozitu a koferdamu  a nepriamych CAD CAM CEREC výplní ich indikácie a spôsob použitia ako úplná náhrada amalgámových výplní

27.10.2017 sa konala IX Podkarpacká Medzinárodná  Poľsko-Slovenská konferencia kde MUDr. Miroslav Katial mal prednášku o protetickej a konzervačnej sanácii abradovaného chrupu pomocou centrického vzťahu a s použitím moderných technológií CAD-CAM CEREC, adhezívnej protetiky a Digital Smile Design ako predvídateľná metóda estetického a funkčného 100% výsledku

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou, I. stomatologickou klinikou LF UPJŠ Košice, Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ Košice organizovala celoslovenskú vzdelávaciu akciu 26. Dni zubných lekárov.

Obsahom teoretickej a praktickej stáže u Dott. M. Nicastra a lektorskom zubnotechnickom laboratóriu F. Ferretti bola estetická analýza pacienta a vyhotovenie priameho a nepriameho mock-up u.
V ďalšej časti sme na klinických prípadoch indikovali a následne preparovali na nepriame výplne inlay a onlay systémom CEREC s použitím materiálu Lava Ultimate.
 

Dňa 11.11.2016 sa konal teoreticko - praktický seminár na tému MINIIMPLANTÁTY , kde som v spolupráci s firmou Jarident bol prednášajúci a aj operatér.
Boli zavedené MS Implant Denture od firmy OSSTEM

Dňa 28.10.2016 som prezentoval štúdie a práce týkajúce sa Temporomandibulárneho kĺbu. Cieľom mojej práce bolo stanovenie centrického vzťahu - centric relation pri komplexných stomatoprotetických rekonštrukciách, čo napomáha k zlepšeniu stavu a kondícii Temporomandibulárneho kĺbu a predchádzanie ochoreniam TMK a možným stomatoprotetickým komplikáciám.

7.4.2016 som prezentoval v Sekcii konzervačného zubného lekárstva v 4. bloku: Adhezívne systémy u nepriamych rekonštrukcií.
Zaoberal som sa presnou indikáciou a aplikáciou bondov a leptacích prostriedkov.

Protetická stomatológia-moderné postupy s novými materiálmi

Dňa 2.4.2016 som mal prednášku pre Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v Oravskej Lesnej s témou Protetická stomatológia-moderné postupy s novými materiálmi.

Prednáška 22.10.2015 v sekcií Parodontológia, Konzervatíva, Protetika na tému- "Vplyv vrstvenia a kombinácie kompozitov na ich okrajový uzáver a dĺžku trvania bezchybného okraja". V prednáške som sa zaoberal témami FRC čapov, ich fixáciou a následným dobudovaním jadra priamej čapovej nadstavby zo sklofibrového vlákna.

Miesto konania : Bardejov, Šport- Nám. SNP 1
- 24.9.2015 (štvrtok) - 12:30-18:30 hod.

  • Jednoduchá, rýchla a ekonomická
  • Eliminácia kontrakcie fotokompozitných materiálov
  • Dosiahnutie individuálneho a ideálneho bodu kontaktu
  • Bez potreby labáku, práca v suchom prostredí, bez  použitia koferdamu.
  • Alternatíva  k neestetickým zlatým  a finančne náročným keramickým nepriamym výplniam

 

Po úspěšné premiéře na podzim 2013 VOCO hostilo další akci ze série „VOCO International Fel-lowship Symposium“ (VIFS). Od 8. do 13. června se sešlo v Cuxhavenu, Německo, více než 50 zubních lékařů a zubních techniků z téměř 20 různých zemí, aby s „Dentalisty“ diskutovali o nejnovějších trendech a inovativních metodách ošetření ve stomatologii. Pestrý program přednášek a prezentací nabízel skvělý základ pro tuto intelektuální výměnu názorů. Kromě toho, stánky ve foyer hlavní budovy VOCO nabídly možnost dozvědět se více o nejnovějších inovacích v produktech společnosti a vyzkoušet si je. Vedoucí oddělení komunikačních dovedností, Klaus Peter Hoff-mann, který VIFS organizuje, byl potěšen tím, jak hladce akce proběhla a jakých výsledků druhé VIFS dosáhlo: „Tato akce opět umožnila společnosti VOCO podpořit a budovat výborné vztahy se stomatologickými odborníky z Německa i ze zahraničí. Touto akcí dále podporujeme konstruktivní dialog mezi výrobcem a stomatologickou praxí.“

Seminár-školenie sa zaoberá indikáciou a použitím miniimplantátov upacientov s výraznou atrofiou čeluste a sánky - LIVE OPERACIA.

Miesto konania: Jarident, s. r. o., Podtatranská 250, 058 01 Poprad
Prednášajúci: MUDr. Miroslav Katial
Cena: 89€ /školné, obed, organizačné náklady a občerstvenie/

Stavoprojekting,  Letná č.27. zasadačka  1.posch,  Košice - 5.3.2015 (štvrtok)

Hotel KRAS,  Šafárikova 52,  Rožňava - 6.3.2015 (piatok)

  • Jednoduchá, rýchla a ekonomická
  • Eliminácia kontrakcie fotokompozitných materiálov
  • Dosiahnutie individuálneho a ideálneho bodu kontaktu
  • Bez potreby labáku, práca v suchom prostredí, bez  použitia koferdamu.
  • Alternatíva  k neestetickým zlatým  a finančne náročným keramickým nepriamym výplniam

 

Zubná ambulancia POPRAD:

Tatranské námestie č.5

058 01 Poprad
+421 52 7 723 132
dentalkatial@gmail.com

AMBULANTNÉ HODINY PORPAD

Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 17:00
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 14:00

 

Zubná ambulancia SVIT:

Mierová č.1
Administratívna Budova Tatrasvitu
059 21 Svit
+421 52 7 723 132

AMBULANTNÉ HODINY SVIT

Pondelok ---
Utorok 07:30 - 12:00
Streda ---
Štvrtok 07:30 - 12:00
Piatok ---

Ostatné odkazy:

ZUBNÁ AMBULANCIA MUDr. Miroslav Katial